Zbornik AIG'07

Pokrovitelji konference

Za branje prispevkov na konferenci potrebujete AdobeAcrobatReader

Obnovljeno: 05. april 2007

Strani izdelal: doc.dr.Nenad Muškinja, UM FERI, Maribor