Društvo avtomatikov Slovenije

Zbornik pete konference

Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu

11. in 12. april 2007, Maribor, Slovenija

Uvodna predavanja

Avtomatizacija procesov

Zgradbe in hišna avtomatizacija

Naprave, meritve in testiranja

Robotika in mehatronski sistemi

Študentska sekcija

Predsednik konference: dr. Boris Tovornik, FERI Maribor (uvodne besede)

Pripravljalni odbor:

Organizacijski odbor:

dr. Boris Tovornik, FERI Maribor

dr. Boris Tovornik, FERI Maribor

dr. Karel Jezernik, FERI Maribor

dr. Nenad Muškinja, FERI Maribor

dr. Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana

dr. Marjan Golob, FERI Maribor

dr. Vladimir Jovan,  IJS Ljubljana

dr. Aleš Hace, FERI Maribor

dr. Rihard Karba, FE Ljubljana

dr. Peter Planinšič, FERI Maribor

dr. Roman Kamnik, FE Ljubljana

mag. Janez Pogorelc, FERI Maribor

dr. Saša Sokolić, Metronik d.o.o.

mag. Darjan Gradišnik, Ates d.o.o.

Matjaž Mlinšek, Siemens d.o.o.

Božidar Bratina, FERI Maribor

dr. Zoran Marinšek, Inea d.o.o.

Milan Rotovnik, FERI Maribor

Stojan Kokošar, Sinabit d.o.o.

Stanko Lampič, FERI Maribor
Miloš Vute, FERI Maribor

Urejanje in oblikovanje besedila zbornika: dr. Boris Tovornik in dr. Nenad Muškinja, FERI Maribor

Pri organizaciji 5. konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu so sodelovala naslednja društva in organizacije:

Društvo avtomatikov Slovenije,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru

Pokrovitelji:

MENERGA d.o.o.
METRONIK d.o.o.
MIEL Elektronika d.o.o.
SIEMENS d.o.o.
SINABIT d.o.o.
ABB d.o.o. Obrtna zbornica Slovenije
ALUKÖNIGSTAHL d.o.o. PS d.o.o.
AMI d.o.o. Revija IRT 3000
AVTOMATIKA, izdajatelj HYDRA & CO d.o.o. SILKEM d.o.o.
EMSISO d.o.o. SILON d.o.o.
EXOR ETI d.o.o. Svet elektronike - revija za elektroniko, avtomatiko, računalništvo in telekomunikacije
IFAM - ICM d.o.o. TEHNA d.o.o.
INEA d.o.o. TALUM d.d.
KRKA d.d. TELEM d.o.o.
LIKO PRIS d.o.o. ULTRA d.o.o.
MADISON systems d.o.o. VENTIL - revija za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko

Zbornik konference AIG'07

Uvodna predavanja

Strategija razvoja na področju tehnologije vodenja v Sloveniji - Načrti in realizacija
Stanko Strmčnik, Institut Jožef Stefan, Odsek za sisteme in vodenje, Jamova 39, 1000 Ljubljana, stanko.strmcnik@ijs.si

Pomen avtomatizacije in informacijske podpore za razvoj podjetja Trimo
Danijel Zupančič, TRIMO d.d., Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje, trimo@trimo.si

Uvajanje proizvodnega informacijskega sistema za zagotavljanje sledljivosti v različnih proizvodnjah
Samo Ceferin, Marko Mandelj, Sinabit d.o.o., Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana Črnuče, samo.ceferin@sinabit.si, marko.mandelj@sinabit.si

Benefits and issues related to redundancy
Alan Blight, GE Fanuc Automation Solutions SA, GE Fanuc Automation Solutions SA (UK Branch), Tove Valley Business Park, Old Tiffield Road Towcester, NN12 6PF, UK, alan.blight@gefanuc.com

Profinet - the open Industrial Ethernet standard for automation
Philipp Rieckborn
, Siemens AG, A&D SC SM PBD IC, Gleiwitzer Strasse 555, D-90475 Nuremberg-Moorenbrunn, Nemčija, philipp.rieckborn@siemens.com

Building IT
Martin Feder, TAC AB, Jagerhillgatan 18, 213 75 Malmo, Sweden, martin.feder@tac.com

Proizvodnja brez napak v avtomobilski industriji
Andrej Rotovnik, Uwe Kloss, MIEL d.o.o., Omron Europe, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje, andrej.rotovnik@miel.si

Na vrh

Avtomatizacija procesov

Načrtovanje sistema MES v obratu PDP v podjetju Acroni
Blaže Banko, dr. Neda Karba, Acroni, d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, blaze.banko@acroni.si, neda.karba@acroni.si

Načrtovanje avtomatiziranih linij za sestavljanje podprto z FMEA in diskretno simulacijo
Boštjan Demšar1, Tomaž Stanonik1 in Tomaž Perme2, 1Domel, d.d., Otoki 21, 4228 Železniki, 2Zasebni raziskovalec, Zgornje Gorje 22, Zgornje Gorje, bostjan.demsar@domel.si, tomaz.stanonik@domel.si, tomaz.perme@drp.si

LiteBatch: orodje za vodenje šaržnih procesov na PLK platformi
Giovanni Godena1, Janez Tancek2, Igor Steiner2, David Čuk2, Lovro Šubelj3, Jože Grilj4, Peter Kosin2, 1Institut "Jožef Stefan", Jamova 30, 1000 Ljubljana, 2Inea d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana, 3Kalingerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, 4Katarija 6a, 1251 Moravče, giovanni.godena@ijs.si, janez.tancek@inea.si, igor.steiner@inea.si, david.cuk@inea.si, lovro.subelj@gmail.com, joze.grilj@guest.arnes.si, peter.kosin@inea.si 

Računalniško podprto načrtovanje programske opreme za postopkovno vodenje
Gregor Kandare, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana, gregor.kandare@ijs.si

Določanje optimalnega nabora informacijskih terminalov za spremljanje proizvodnje v kosovnih industrijah
Kleindienst Jani, Juričić Đani, Synatec d.o.o., Institut Jožef Stefan, Vojkova 8B, Idrija; Jamova 39, Ljubljana, jani.kleindienst@synatec.si,
  dani.juricic@ijs.si

Proizvodna informatika kot ključni dejavnik uspeha celovitih izboljšav proizvodnih procesov
Marino Montani, Robotina d.o.o., Sermin 7b, Koper, marino.montani@robotina.si

Sistem vodenja šaržnega procesa Sinteza 4
Erik Ott, Giovanni Godena*, Jože Malenšek**, Metronik d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana; *Inštitut Jožef Stefan, Jamova cesta 39, 1001 Ljubljana; ** Krka, Tovarna zdravil, d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, erik.ott@metronik.si, giovanni.godena@ijs.si, joze.malensek@krka.biz

Digitalna tovarna – podpora načrtovanju avtomatiziranih sistemov za sestavljanje
Tomaž Perme1 in Danilo Širec2, 1Zasebni raziskovalec, Zgornje Gorje 22, Zgornje Gorje, 2ITS, Industrijski tehnološki sistemi d.o.o., Ruska 1, 1000 Ljubljana, tomaz.perme@drp.si, danilo.sirec@its-plm.si

Integrirana arhitektura v sistemih za avtomatizacijo
Žiga Petri
č, Tehna d.o.o., Cesta v Mestni log 88 A Ljubljana, info@tehna.si

Obvladovanje proizvodnih procesov z uporabo sistema MePIS v podjetju Droga Kolinska
dr. Alenka Žnidaršič1, mag. Borut Štrancar1, mag. Robert Ferko2, Karlo Turk2, Vanja Tomažič1, 1Metronik d.o.o., Stegne 9a, 1117 Ljubljana, 2Droga Kolinska d. d., Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija, alenka.znidarsic@metronik.si; borut.strancar@metronik.si; robert.ferko@drogakolinska.si; karlo.turk@drogakolinska.si; vanja.tomazic@metronik.si

Izvedba recepturnega vodenja kemijske tehnologije z orodjem Siemens PCS7 in Simatic Batch
Borut Fortuna1, Giovanni Godena2, Liko Pris d.o.o., Verd 100A, 1360 Vrhnika1, Inštitut Jožef Stefan, Ljubljana2, borut.fortuna@likopris.si, giovanni.godena@ijs.si

Avtomatizacija cevnega zračnega transporta laboratorijskih vzorcev v zdravstvu
Bogdan Gabrovec, PROTON- INŽENIRING B+A d.o.o, TRANSPORTNA OPREMA IN NAPRAVE, Gmajna 44 B 2380 Slovenj Gradec, Tel: 00386 2 44 350 /351, Fax: 00386 2 44 351, info@cevnaposta.com

Posodobitev zalaganja kupolne peči v PC Črnomelj
Janez Gorišek, Štefan Kot, Livar d.d.,Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, janez.gorisek@livar.si, stefan.kot@livar.si

Zaprtozančno vodenje proizvodnega procesa polimerizacije
Dejan Gradišar, Sebastjan Zorzut, Vladimir Jovan, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, Ljubljana, dejan.gradisar@ijs.si

Centralizacija oddaljenega nadzora procesnih sistemov z uporabo navideznih strežniških okolij
Dalibor Kranjčič, DragoTaljan, Iztok Dover, Marwan Al-Ayoub, Dravske elektrarne Maribor d.o.o, Obrežna ul. 170, 2000 Maribor, dalibor.kranjcic@dem.si, drago.taljan@dem.si

Integralni način projektiranja energetike, digitalne regulacije in centralnih nadzornih sistemov
Danijel Muršič, univ.dipl.inž.str, Aleš Gašparič, univ.dipl.gosp.inž., Menerga d.o.o., Zagrebška cesta 102, 2000 - Maribor, info@menerga.si

Avtomatizacija v proizvodnji obutve
Bojan Nemec, Leon Žlajpah, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana, bojan.nemec@ijs.si

Avtomatizacija sočasne proizvodnje različnih izdelkov – nekateri vidiki načrtovanja razmestitve in naprav linije
Anton Ružič, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana, anton.ruzic@ijs.si

Avtomatizacija energetike s kotlom na biomaso, praktične rešitve
Slavko SENICA, Toni PLANTARIČ, (1), Marjan VRTAČNIK, Željko JURKOŠEK, Bruno TUŠAR (2), (1)Sistemi IN ES d.o.o., Dolenji Boštanj 62B, 8294 BOŠTANJ, slavko.senica@sis-ines.si, toni.plantaric@sis-ines.si, (2)TANIN d.d., Hermanova 1, 8290 SEVNICA, marjan.vrtacnik@tanin.si, teh.sek@tanin.si, bruno.tusar@tanin.si

Regulacija nitratov na pilotni napravi Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik
Aljaž Stare, Darko Vrečko, Damir Vrančič, Nadja Hvala, Barbara Brajer Humar*,Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana,*Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik, Študljanska 91, 1230 Domžale, aljaz.stare@ijs.si, darko.vrecko@ijs.si, damir.vrancic@ijs.si, nadja.hvala@ijs.si, barbara@ccn-domzale.si

Vodenje prenosnice žerjava s pomočjo brezžičnega ethernet omrežja
mag. Anton VERDENIK univ.dipl.inž., TALUM d.d., Tovarniška c.10 2325 Kidričevo, SI-Slovenija, toni.verdenik@talum.si

Tehnologije daljinskega in porazdeljenega vodenja
Marjan Golob1, Igor Steiner2, Matija Krajnc3, Boris Tovornik1, Božidar Bratina1,Nenad Muškinja1 in Aleksander Polutnik1, 1Univerza v Mariboru, FERI, Inštitut za avtomatiko, 2Inea d.o.o., 3Telem d.o.o., 1Smetanova 17, 2000 Maribor, 2Stegne 11, 1000 Ljubljana, 3V Borovju 8, 2000 Maribor, mgolob@uni-mb.si, igor.steiner@inea.si, matija.krajnc@telem.si, boris.tovornik@uni-mb.si, bozidar.bratina@uni-mb.si, nenad.muskinja@uni-mb.si

Okolje za uglaševanje PID regulatorja z mehkim razporejanjem parametrov
Samo Gerkšič, Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Samo.Gerksic@ijs.si

Na vrh

Zgradbe in hišna avtomatizacija

Integracija inteligentnih sistemov sodobnih bivalnih prostorov
Dott. Ing. Sami Ayari, Robotina d.o.o., Sermin 7/b, 6000 Koper, sami.ayari@robotina.si

Vodenje pretoka skozi vrtine geotermalne toplotne črpalke
Samo Gerkšič1, Albert Marzidovšek2, 1Institut "Jožef Stefan", Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, 2TELEM d.o.o., V Borovju 8, SI-2000 Maribor, samo.gerksic@ijs.si, albert.marzidovsek@telem.si

Upravljanje inteligentnega sistema na daljavo
Milan Rotovnik, Primož Kosec, Matjaž Debevc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija, milan.rotovnik@uni-mb.si, pkosec@uni-mb.si, matjaz.debevc@uni-mb.si

Quo Vadis zastekljene fasade? Avtomatizacija gradbenih elementov kovinskih konstrukcij
Jochen Kluge, Schüco International KG, JKluge@schueco.com

Razvoj algoritma za določanje referenčnih temperatur prostorov objektov
1Darko Vrečko, 1Stanko Strmčnik, 2Narcis Vodopivec, 1Odsek za sisteme in vodenje, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana, 2GOAP d.o.o. Nova Gorica, Ulica Klementa Juga 7, Solkan, darko.vrecko@ijs.si, stanko.strmcnik@ijs.si, n.vodopivec@goap.si

Sistem vodenja in nadzora sistemov hotela Livada in Ajda v Moravskih Toplicah
Darko Torkar, Aleš Skušek, Metronik d.o.o., Stegne 9a, 1000 Ljubljana, darko.torkar@metronik.si, ales.skusek@metronik.si

Na vrh

Naprave, meritve in testiranja

Avtomatizirano iskanje frekvence elektromagnetnega polja tuljave z ortogonalno korelacijo
Iztok Bratuž, AGB Lab d.o.o., Liminjanska 96, Portorož, Slovenija, iztok.bratuz@agblab.com

Analizator dinamičnega obnašanja koračnih motorjev
Milan Čurkovič, Aleš Hace, UM-FERI, Smetanova ulica 17, Maribor, milan.curkovic@uni-mb.si, ales.hace@uni-mb.si

Sistem za vrednotenje zaščitnih oblačil
Matej Gašperin, Đani Juričić, Bojan Musizza, Igor Mekjavič, Miro Vrhovec, Gregor Dolanc, Institut Jožef Stefan, Jamova 36, Ljubljana, Slovenija, matej.gasperin@ijs.si

Računalniško vodenje sistema za testiranje gradbenih elementov
Matija Krajnc, univ. dipl. gosp. inž., TELEM Inženiring, Avtomatizacija, Zastopstva d.o.o., V Borovju 8, SI-2000 Maribor, Slovenija, www.telem.si, matija.krajnc@telem.si

Naprava za avtomatsko testiranje funkcionalnosti M-Pay terminala
Zdenko Mezgec, Stanko Goličnik, Andrej Medved in Amor Chowdhury, Ultra d.o.o. Razvojni center Maribor, Gosposvetska ulica 84 Maribor 2000,
zdenko.mezgec@ultra.si, stanko.golicnik@ultra.si,, andrej.medved@ultra.si, amor.chowdhury@ultra.si

Mikrokrmilniki Texas Instruments MSP430 v avtomatiki
Janez Pogorelc, Niko Otorepec,Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,Smetanova 17, 2000 Maribor,
janez.pogorelc@uni-mb.si, niko.otorepec@triera.si

Uporaba s servomotorji gnanih mehanizmov pri učenju dinamike v robotiki
Marijan Španer, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija, marijan.spaner@uni-mb.si

Kvaliteta električne energije integralni del sistemov avtomatizacije
mag. Boris Bizjak, Univerza v Mariboru, FERI, Smetanova 17 2000 Maribor, boris.bizjak@uni-mb.si

Na vrh

Robotika in mehatronski sistemi

Eksperimentalni razvojni sistem za mobilno robotsko platformo
Peter Čepon, Roman Kamnik, Jernej Kuželički, Tadej Bajd, Marko Munih, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000
Ljubljana, Iskra Avtoelektrika d.d., Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, peter.cepon@robo.fe.uni-lj.si

Nihanje vrha avtodvigala
Justin Činkelj(1), Matjaž Mihelj(1), Marko Munih(1), Miha Šantavec(2), Barbara Gorenc(2), Danijel Zupančič(2), (1) Fakulteta za elektrotehniko, Univeza v Ljubljani, Tržaska 25, Ljubljana, Slovenija, (2) Trimo d.d., Prijateljeva cesta 12, Trebnje, Slovenija,
justin.cinkelj@robo.fe.uni-lj.si, matjaz.mihelj@robo.fe.uni-lj.si, marko@robo.fe.uni-lj.si, miha.santavec@trimo.si, barbara.gorenc@trimo.si, danijel.zupancic@trimo.si

Robotska celica za spajanje požarnih loput
Jaka Jevšnik, ABB d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, jaka.jevsnik@si.abb.com

Prenova robotov za strego in montažo
Boštjan Kirn, PS, d.o.o., Logatec, Kalce 38b, 1370 Logatec, bostjank@ps-log.si

Robotska aplikacija strege linije FlowLink pri postopku kataforeze
Hubert Kosler,univ.dipl.ing, Primož Primec,dipl.ing.str., Motoman robotec d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica, hubert.kosler@motomanrobotec.si, primoz.primec@motomanrobotec.si

Avtomatizacija varjenja s pomočjo robotske strege
Denis Kovač, Robert Halas, Tomaž Koznicov in Jože Treiber, Varstroj – Tovarna varilne in rezalne tehnike d.d. , Industrijska c. 4, 9220 Lendava, http://www.varstroj.si, varstroj@siol.net

Uporaba MultiMove sistema za hkratno krmiljenje več robotskih rok
Tomaž Lasič, ABB d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, tomaz.lasic@si.abb.com

Roboti za paletizacijo
Damjan Remih, dipl. inž. el., INEA d.o.o., Stegne 11, 1000 Ljubljana, damjan.remih@inea.si

Na vrh

Študentska sekcija

Uporaba multifunkcijskega industrijskega števca energije na daljavo
Peter Čuš, univ.dipl. ing., izr. prof. Dr. Vojko Matko, Darko Hercog, univ. dipl. ing. (mentorja), Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko, peter.cus@smm.si, vojko.matko@uni-mb.si, darko.hercog@uni-mb.si

Hibridni pogon
Robert Horvat, Andro Glamnik, Marijan Španer (mentor), UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Smetanova 17, 2000 Maribor, robert.horvat@uni-mb.si, andro.glamnik@uni-mb.si

Vodenje dvigala preko interneta
Franc Hanžič, Simon Šegula, Mihael Rebernik, red. prof. dr. Riko Šafarič, izr. prof. dr. Edvard Kiker (mentorja), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerza v Mariboru, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija, hanzicf@siol.net, simonsegula@hotmail.com, mihael.rebernik@siol.net, riko.safaric@uni-mb.si, edvard.kiker@uni-mb.si

Meritve hrupa v različnih okoljih in pregled standardov
Martin Kotnik, izr. prof. dr. Vojko Matko, dr. Nikola Holeček Gorenje d.d. (mentorja), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, Smetanova 17, SI-2000 Maribor, martin.kotnik@skavt.net, vojko.matko@uni-mb.si, nikola.holecek@gorenje.si

Razpoznavanje avtomobilskih registrskih tablic z uporabo nevronskih mrež
Matej Kseneman, doc. dr. Peter Planinšič, mag. Tomaž Romih, doc. dr. Dušan Gleich (mentorji), Univerza v Mariboru, Laboratorij za obdelavo signalov in daljinska vodenja, FERI, Smetanova 17, 2000 Maribor, matej.kseneman@gmail.com

Recikliranje e-odpadkov - odpadkov, ki vsebujejo elektroniko
Danilo Majhenič, Bogdan Pogorelc, Aleksej Koležnik, Matjaž Babič, Jože Haladeja, doc. dr. Boris Curk, izred. prof. dr. Peter Cafuta (mentorja), UM, FERI, 2000 Maribor, Smetanova ul. 17, danilo.majhenic@gmail.com, bogdan.pogorelc@gmail.com

Zaznavanje ovir s strukturirano svetlobo – lasersko črto
Aleš Medvešek, Peter Lepej, Simon Klančnik, Karel Benkič, doc.dr. Peter Planinšič (mentorji), Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor, Slovenija, ales_medvesek@yahoo.com, peter.lepej@gmail.com

Izvedba sistema za vodenje in nadzor multivariabilne modelne naprave UML s programskim orodjem LabVIEW
Klemen Nagode, Marko Plut, prof. dr. Gašper Mušič (mentor), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, 1000 Ljubljana, nagode.klemen@gmail.com, semimarek@gmail.com

Razpoznavanje preko kamere zajete laserske točke z vezjem FPGA
Rihtar Gregor, mag. Tomaž Romih, doc.dr. Peter Planinšič (mentorja), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, gregor.rihtar@uni-mb.si

Letalna naprava
Tomaž Sukič, David Lukman, doc.dr. Domen Veber
1, doc.dr. Iztok Krambereger1, prof.dr. Anton Jezernik2 (mentorji), Fakulteta elektrotehnike, računalništva in informatike1, Fakulteta za strojništvo2, Smetanova ul. 17, 2000 Maribor, tommekk@gmail.com

Vodenje in nazdor multivariabilne modelne naprave preko omrežja Ethernet z orodjem LabVIEW
Tine Tomažič, Matej Šoberl, prof. dr. Gašper Mušič (mentor), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tine.tomazic@siol.net, matej.soberl@gmail.com

Avtomatizacija CNC rezkalnega stroja
Matej Veber, Marijan Španer (mentor), Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Smetanova 17, 2000 Maribor, matej.veber@uni-mb.si

Na vrh

Obnovljeno: 05. april 2007

Strani izdelal: doc.dr.Nenad Muškinja, UM FERI, Maribor