Hibridni pogon
 

Marijan Španer
Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
marijan.spaner(a)uni-mb.si


Povzetek:
Sodoben način življenja v današnji družbi zahteva ogromne količine energije za ogrevanje, promet in industrijo. Primarni energetski vir so fosilna goriva, ki pri izgorevanju sproščajo velike količine ogljikovega dioksida v ozračje. Povečana vsebnost CO2 v ozračju je tako glavni povzročitelj efekta tople grede, zaradi česar se dviguje temperatura ozračja, posledica so podnebne spremembe. Države razvitega sveta so se s Kjotskim protokolom (Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change) zavezale, da bodo zmanjševale izpuste toplogrednih plinov na dogovorjene, vsako leto nižje vrednosti. V Evropski skupnosti so zahteve za emisije škodljivih snovi vozil v prometu določene v Evropskih emisijskihstandardih. Le-ti vozila razvrščajo v razrede (EURO 1 do EURO 6) na osnovi izpusta škodljivih snovi (CO, HC, NOx, trdnih delcev).

pdfCeloten članek...