O zmanjševanju kršitev izhodnih omejitev s prediktivnim regulatorjem
 

Samo Gerkšič1, Boštjan Pregelj1, Igor Steiner2
1) Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
2) INEA d.o.o., Ljubljana
samo.gerksic(a)ijs.si, bostjan.pregelj(a)ijs.si, igor.steiner(a)inea.si


Povzetek:

Prediktivno vodenje (Model-based Predictive Control, MPC) je ena od redkih naprednih metodologij vodenja, ki se je prebila v industrijsko prakso. Tipično se v industriji uporablja za vodenje obsežnih multivariabilnih procesov [2], zaradi zahtevane specialne strojne opreme pa je manj razširjeno v vlogi nizkonivojskih regulatorjev. V zadnjem času se v vlogi naprednih nadomestkov za PID regulatorje vse pogosteje pojavljajo poenostavljeni prediktivni regulatorji, kot npr. prediktivni funkcijski regulator (PFC). Ti ne izvajajo sprotne optimizacije in računsko niso posebej zahtevni, zato jih je mogoče implementirati na standardni opremi za avtomatizacijo procesov (npr. programabilni logični krmilniki, vgrajeni krmilniki). Vendar pa imajo tipično šibko teoretično podlago in ne omogočajo sistematične obravnave omejitev, ki se šteje za eno glavnih zmožnosti prediktivnih regulatorjev.

pdfCeloten članek...