Računalniški program za določanje urnika šarž v pripravi surovin v Cinkarni Celje
 

Darko Vrečko1, Anton Ložar2, Vladimir Vrečko3, Vladimir Jovan1
1) Institut Jožef Stefan, Odsek za sisteme in vodenje, Ljubljana
2) INEA d.o.o., Ljubljana
3) Cinkarna Celje d.d., Celje
darko.vrecko(a)ijs.si, anton.lozar(a)inea.si,
vladimir.vrecko(a)cinkarna.si, vladimir.jovan(a)ijs.si


Povzetek:
V Cinkarni Celje se pri proizvodnji titanovega dioksida (TiO2) porablja para na različnih procesih, kot je hidroliza, razklop, šaržna kemična obdelava, priprava surovin itd. Pri tem se konice porabe pare, ki jih ni mogoče pokriti  s paro, ki nastane v proizvodnji, pokrivajo s paro iz kotla. Če želimo zmanjšati dinamiko obremenitev kotla in s tem povečati njegovo življenjsko dobo, je potrebno porabo pare gladiti. Poleg tega lahko z glajenjem porabe pare tudi  zmanjšamo izpuste viškov pare. Za glajenje porabe pare so bili na procesu hidrolize in razklopu uporabljeni lokalni shranjevalniki pare, na procesu priprave surovin pa smo glajenje porabe pare želeli doseči z razvrščanjem šarž. V pripravi surovin se para porablja v različnih šaržah, ki se izvajajo nekajkrat na dan. Nihanje porabe pare, ki pri tem nastane ni zanemarljivo, saj predstavlja približno 20 % nihanja celotne porabe pare pri proizvodnji TiO2. Ker se šarže izvajajo samo nekajkrat na dan, jih je možno razvrstiti tako, da je nihanje porabe pare pri tem čim manjše.

pdfCeloten članek...