Zajem podatkov v procesu proizvodnje LIVAR d.d
 

Janez Gorišek, Bojan Štefančič
LIVAR d.d.
Janez.Gorisek(a)livar.si, Bojan.Stefancic(a)livar.si


Povzetek:
Livar d.d. je delniška družba, katere najpomembnejša dejavnost je proizvodnja in obdelava ulitkov iz nodularne in sive litine. V Sloveniji se proizvodnja odvija na dveh lokacijah v Ivančni Gorici in rnomlju. Proces proizvodnje ulitkov se sestoji iz priprave orodij, priprave taline, priprave peska, izdelave ulitkov in končne obdelave le teh. Za proizvodnjo ulitkov so na vsaki lokaciji uporabljene tri avtomatizirane formarske linije. Proces zajemanja in arhiviranja podatkov se je v Livarju d.d. razvijal postopoma. Čeprav so bili na nekaterih formarskih linijah in določenihstrojih že vgrajeni krmilniki, večinoma proizvajalca SIEMENS tip S5, ti niso bili prilagojeni za komunikacijo z nadrejenimi računalniškimi sistemi, tudi komunikacija z lokalnimi operaterskimi paneli je bila bolj izjema kot pravilo.
Razvoj sistema za zajemanje in arhiviranje podatkov se je v Livarju začel konec 90 let prejšnjega stoletja z nabavo prvih sistemov za nadzor konične porabe električne energije, sledil pa mu je nadzor delovanja filtra kupolni peči v PC Ivančna Gorica. V vseh omenjenih aplikacijah so bili krmilniki opremljeni z nadrejenimi SCADA sistemi, ki so omogočali prikaz trenutnega

pdfCeloten članek...