Ali je kriza pravi trenutek za uvajanje rešitev za obvladovanje učinkovitosti?
 

Alenka Žnidaršič, Tomaž Zver, Damir Koporčić
Metronik d.o.o., Ljubljana
alenka.znidarsic(a)metronik.si, tomaz.zver(a)metronik.si, damir.koporcic(a)metronik.si


Povzetek:
Proizvodni sistemi so z delovnimi sredstvi, predmeti dela in delovno silo, kot svojimi osnovnimi sestavinami pomemben del poslovnega procesa proizvodnih podjetij. Omenjene sestavine poslovnega procesa so zaradi velikega obsega glavni stroškovni povzročitelji v podjetjih, zato predstavljajo velik potencial za znižanje stroškov. Materialni stroški (surovine in embalaža) v živilsko predelovalni industriji lahko presegajo tudi 70% vseh stroškov podjetja. Če k temu prištejemo stroške dela ter stroške vzdrževanja in amortizacije delovnih sredstvev, se odstotek dodatno zviša. Finančna kriza, ki se vse bolj odraža tudi na likvidnosti podjetij ponuja najboljšim priložnost, da optimirajo vse svoje poslovne procese in na področju notranjih rezerv poiščejo tista mesta, ki po eni strani nudijo najvišje prihranke, po drugi strani pa zagotavljajo hiter obrat vloženih sredstev z analizo koristi. Zaradi kompleksnosti se stroški, ki jih generira proizvodnja nemalokrat ovrednotijo po ključih. To pomeni, da se na proizvodnjo gleda kot na tako imenovano črno škatlo v kateri se stroški planirajo po v naprej dogovorjenih ključih.

pdfCeloten članek...