Merjenje temperature s fluorescenco
 

J. Križan11, I. Bajsić2, J. Možina2
1) AMI d.o.o., Ptuj
2)Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
janez.krizan(a)gmail.com


Povzetek:
Luminescenca je svetloba, ki običajno nastaja pri nizki temperaturi v obliki sevanja hladnega telesa. Vzrok za njen nastanek je lahko kemijska reakcija, električna energija ali napetost znotraj kristala. V našem primeru je obravnavana fotoluminescenca, kjer substanca absorbira fotone in jih nato re-emitira. To lahko označimo kot vzbujanje v višje energijsko stanje in nato povratek v temeljno stanje z emisijo fotonov. Fluorescenca je tak tipičen proces, pri katerem je običajno energija emitiranih fotonov manjša od absorbiranih (valovna dolžina emitirane svetlobe je daljša - premik proti rdeči svetlobi). Potek fluorescence in fosforescence je prikazan v Jablonskijevem energijskem diagramu na sliki 1. Ideja po uporabi fluorescenčnih materialov za merjenje temperature je bila prvič omenjena 1937 med razvojem fluorescenčne svetilke, ko so opazili, da se svetilnost zmanjšuje s temperaturo.
V zadnjih dvajsetih letih se je tehnika uporabe fluorescence močno razširila v povezavi z razvojem optoelektronike. Fluorescenčna spektroskopija je postala močno orodje na področju merilne tehnike, na različnih področjih. Pogosto je uporabljena v biomedicini in aeronavtiki, za določanje koncentracije kisika, tlaka, temperature ter celo rakastih celic.

pdfCeloten članek...