Izboljšanje kvalitete in statistika
 

Boris Bizjak
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
boris.bizjak(a)uni-mb.si


Povzetek:
Kvaliteta pomeni "zdravo" uporabnost izdelka (ang. fitness for use). Primer, kupimo avtomobil za katerega pričakujemo, da je brez proizvodnih napak, ter predstavlja zanesljivo in ekonomično prevozno sredstvo. Kvaliteta pomeni povezanost med kvaliteto načrtovanja in kvaliteto skladnosti. Kvaliteta načrtovanja pomeni: različne stopnje lastnosti, sigurnosti in funkcionalnosti, kar je rezultat odločitev inženirjev in uprave. Kvaliteta skladnosti pomeni načrtno zniževanje variabilnosti in odpravo defektov, kadar so proizvedeni produkti identični in brez napak.
V naši družbi obstaja zmeda okrog izboljšanja kvalitete. Ljudje mislijo, da bo zlato planiranje izdelka ali trošenje velikega denarja za načrtovanje procesa ali izdelka izboljšalo kvaliteto. Takšno razmišljanje je zmotno. Povečanje kvalitete pomeni načrtno zmanjševanje variabilnosti (razsipanja). Primeri variabilnosti vključujejo: napake in ponovno vračanje izdelka v proizvodnjo, kontrolo in testiranje, napake v dokumentih (načrti, naročila, plani), pomoč in informacije za stranke (naročnike), stroški garancije in porabljen čas za delo, ki je bilo že enkrat opravljeno. Uspešno povečanje kvalitete pomeni zmanjšanje variabilnosti v vseh področjih in tako posredno zniževanje stroškov, povečanje zadovoljstva kupcev, povečanje poslovnega ugleda, večanje tržnega deleža in povečanje dobička firme.

pdfCeloten članek...