Aplikacija za merjenje razdalj s pomočjo stereoskopskih posnetkov
 

Jernej Mrovlje, Damir Vrančić
Institut >Jožef Stefan<, Ljubljana
jernej.mrovlje(a)ijs.si, damir.vrancic(a)ijs.si


Povzetek:

Metode za merjenje razdalj lahko razdelimo na pasivne in aktivne. Med slednje prištevamo merjenje razdalj s pomočjo laserskih, ultrazvočnih in radijskih valov. Pasivne metode so manj razširjene, njihova prednost pa je predvsem v tem, da se razdalja izračunava samo na podlagi prejete informacije (npr. svetlobe).
Merjenje razdalj s pomočjo stereoskopskih posnetkov spada med pasivne metode, razdaljo pa izračunavamo na podlagi podatkov pridobljenih iz zajetih stereoskopskih slik. V prispevku predstavljamo aplikacijo za merjenje razdalj s pomočjo stereoskopskih slik, ki smo jo izdelali v programskem paketu Matlab. Aplikacija je zamišljena kot del neinvazivnega sistema za merjenje razdalj, ki omogoča takojšnjo analizo, preko stereoskopskega sistema, zajetih slik.

pdfCeloten članek..