Organizatorji AIG'09
 

Programski odbor:  
   - Boris Tovornik, FERI Maribor
   - Karel Jezernik, FERI Maribor
   - Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana
   - Nenad Muškinja, FERI Maribor
   - Vladimir Jovan, IJS Ljubljana
   - Drago Matko, FE Ljubljana
   - Rihard Karba, FE Ljubljana
   - Roman Kamnik, FE Ljubljana
   - Saša Sokolič, Metronik Ljubljana
   - Andrej Rotovnik, Miel Velenje

Organizacijski odbor:
   - Boris Tovornik, FERI Maribor
   - Karel Jezernik, FERI Maribor
   - Nenad Muškinja, FERI Maribor
   - Marjan Golob, FERI Maribor
   - Božidar Bratina, FERI Maribor
   - Aleš Hace, FERI Maribor
   - Peter Planinšič, FERI Maribor
   - Janez Pogorelc, FERI Maribor
   - Milan Rotovnik, FERI Maribor
   - Toni Laznik, ICM Celje
   - Dora Jerič, ICM Celj