Motivacija za projektno delo pri študiju avtomatike, robotike in mehatronike
 

Janez Pogorelc
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
janez.pogorelc(a)uni-mb.si


Povzetek:

V svetu so v akademskih krogih znana tekmovanja z mobilnimi roboti že več kot 30 let. Tekmovanja navdihujejo generacije študentov, raziskovalcev, pa tudi laikov, ne glede na to, da zahtevajo precejšnje stroške, veliko truda in časa. Cilj tekmovanj je razen objektivnega merjenja lastnosti izdelkov tudi medijska prisotnost, ki omogoča predstavitev izdelkov širši javnosti, kar posledično poveča interes za sodelovanje in s tem prispeva k dvigu tehnične kulture v družbi.
Tekmovanja na mednarodni ravni (predvsem med renomiranimi univerzami) potekajo v spretnostnih in hitrostnih preizkušnjah z mikromiškami, mini mobilnimi roboti lastne gradnje in v najatraktivnejši disciplini - robotski nogomet.

pdfCeloten članek...