Določanje parametra zanesljivosti MTBF za poljubno električno vezje
 

Darko Šincek
Mentor: prof. dr. Matko Vojko
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
darko.sincek(a)gmail.com


Povzetek:
Ocena zanesljivosti s pomočjo faktorja MTBF ni natančno merilo zanesljivosti, namenjeno je predvsem relativni primerjavi med zanesljivostmi modulov. Natančnost napovedane zanesljivosti je odvisna od verodostojnosti podatkovne baze, natančnosti regresijskega modela, močnostnih obremenitev v delovanju sistema ter načrtovalskih toleranc. Prednosti pri napovedovanju zanesljivosti sistemov so v zgodnji indikaciji o možnostih sistema po doseganju načrtovalske zanesljivosti. Omogoča nam oceno stroškov življenjskega cikla, omogoča določitev kritične komponente ali sestava v načrtovalski fazi, ki prevladujoče prispeva k nezanesljivosti sistema. Omogoča tudi kompromisne rešitve že v načrtovalski fazi med zanesljivostjo, vzdrževalnostjo in intervali vzdrževanja pri zahtevani razpoložljivosti.

pdfCeloten članek...