Metode natančnega določanja stanja polnosti baterij
 

Simon Vučko
Mentor: Vojko Matko
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
simon_vucko(a)yahoo.com, vojko.matko(a)uni-mb.si


Povzetek:
Del številnih projektov in razvojnih aplikacij so napajalne baterije. Baterije imajo pomembno vlogo v sistemih kot so npr. avtonomni roboti, fotonapetostni sistemi in hibridna vozila. Nezadostni poudarek na baterijskem upravljalnem sistemu lahko pozneje povzroča probleme pri zadovoljstvu uporabnikov, zanesljivosti, varnosti in ekonomičnosti aplikacij. Velik faktor predstavlja tudi nenehni razvoj baterij, ki zahteva nove metode upravljanja. Ker predstavlja informacija o stanju napolnjenosti baterij (angl. State-of-Charge) - SOC, pomemben del upravljalnega sistema je namen članka raziskati metodologije, ki se uporabljajo za določevanje SOC. Baterijski upravljalni sistemi so namreč odvisni od točnih informacij o stanju baterije, saj lahko posledično npr. nepravilno polnjenje uniči baterijo ali prepreči popolno izrabo njenega potenciala.
Baterija v vlogi elektrokemijskega shranjevalnika energije, prestavlja nepogrešljiv del moderne tehnologije in tako eno od gonilnih sil napredka. Ker baterija predstavlja neke vrste rezervoar za shranjevanje energije je zelo
pomembna informacija, koliko je te elektrokemične energije shranjeno oz. na razpolago pod določenimi obratovalnimi pogoji. Določitev stanja napolnjenosti baterije je kompleksno in zahteva dobro poznavanje notranjih elektrokemijskih procesov baterije.

pdfCeloten članek..