Modeliranje in animacija sistema s štirimi propelerji
 

Gregor Orlić
Mentor: izr. prof. Maja Atanasijević-Kunc
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
gregor.orlic(a)gmail.com


Povzetek:
Modeliranje in simulacija sta neločljiva postopka, ki združujeta kompleksne aktivnosti povezane s konstrukcijo modelov, ki ponazarjajo realne dinamične procese. Vključujejo seveda tudi eksperimentiranje z modeli v smislu pridobivanja podatkov o obnašanju modeliranega sistema. V zadnjem času je zaradi vse zmoglivejših računalnikov in programske opreme zelo pomemben del simulacije postala tudi animacija, saj omogoča vizualno povratno informacijo o obnašanju sistema, kar lahko bistveno izboljša predstavljivost in interpretacijo matematičnih izračunov. Seveda je potrebno omeniti, da je eksperimentiranje z modeli neproblematično, posebno v primerjavi z izvajanjem eksperimetov z dragimi sistemi, kjer ima napaka lahko neželene posledice ali pomeni celo uničenje sistema. Primer, kjer so našteti argumenti zelo pomembni, je tudi sistem s štirimi propelerji, saj predstavlja kompleksen, nelinearen, multivariabilen in drag sistem

pdfCeloten članek...