MENU
Uvod
AIG
Društvo DAS
Organizatorji
Zgodovina DAS
Sekcije
Uvodna predavanja
Avtomatizacija industrijskih procesov
Avtomatizacija zgradb
Robotika in mehatronski sistemi
Meritve in diagnostika
Aktuatorji, pogoni in vodenje procesov
Študentska sekcija
Konference AIG
AIG'09
AIG'07
AIG'05
AIG'03