Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu 2011

Spoštovani!   

    Pred nami je zbornik 7. konference AIG'11 - Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, ki jo na željo naših zvestih udeležencev ponovno organiziramo v Mariboru. V teh enajstih letih od prve konference, ki je bila v prostorih takratne Tehniške fakultete v Mariboru, se je zgodilo veliko sprememb na tehnološkem področju in v gospodarstvu. Podjetja s področja avtomatizacije, ki so v tistih letih začela svojo rast ali pa so sploh pričela z aktivnostmi, so se razvila v stabilna in prodorna podjetja, ki so dosegla primerno visoko strokovno in izobrazbeno raven. Tudi Društvo avtomatikov Slovenije je z organizacijo konferenc AIG dodalo svoj pozitivni delež, saj smo marsikatero podjetje pritegnili k diseminaciji njihovega dela širši strokovni javnosti.

   Tudi tokrat bodo na konferenci zbrani direktorji in inženirji iz najbolj znanih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo, pa tudi raziskovalci in profesorji iz obeh slovenskih fakultet za elektrotehniko ter iz Inštituta Jožef Stefan. To je edini strokovni dogodek v Sloveniji, kjer se na istem mestu najdejo izvajalci, raziskovalci in uporabniki s področja avtomatike in robotike in je prvenstveno namenjen ljudem, ki se v vsakdanji praksi srečujejo s problemi avtomatizacije in robotizacije. Geslo letošnje konference je: "Povečanje dodane vrednosti s pomočjo avtomatizacije procesov".

     Tudi tokrat bodo na konferenci zbrani direktorji in inženirji iz najbolj znanih slovenskih podjetij, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo, pa tudi raziskovalci in profesorji iz obeh slovenskih fakultet za elektrotehniko ter iz Inštituta Jožef Stefan. To je edini strokovni dogodek v Sloveniji, kjer se na istem mestu najdejo izvajalci, raziskovalci in uporabniki s področja avtomatike in robotike in je prvenstveno namenjen ljudem, ki se v vsakdanji praksi srečujejo s problemi avtomatizacije in robotizacije. Geslo letošnje konference je: "Povečanje dodane vrednosti s pomočjo avtomatizacije procesov".   

    Avtomatika je kot veda nastala iz potreb in želja po večji produktivnosti, fleksibilnosti, kvaliteti proizvodov, boljšemu izkoristku vseh možnih resursov in bolj humanemu delovnemu okolju v proizvodnih obratih. Vpeljava naprednih tehnologij in avtomatizacije omogoča doseganje najvišjih standardov.
V dveh konferenčnih dnevih se bo zvrstilo 12 predavanj vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov in 36 predstavitev primerov dobre prakse iz slovenskih podjetij. Konferenco bo spremljala razstava vidnih slovenskih podjetij, ki so hkrati tudi sponzorji konference. Vzporedno s konferenco je v prostorih FERI organizirana študentska sekcija, kjer bodo študenti iz obeh slovenskih univerz, ki izobražujeta študente avtomatike in robotike, predstavili svoje raziskovalne rezultate. Prav tako pričakujemo veliko študentov med udeleženci konference, saj jih zelo zanima, kaj počnejo njihovi bodoči delodajalci in kje se bodo lahko po študiju zaposlili.

    Konferenco tudi letos financiramo izključno iz lastnih sredstev, ki jih pridobimo s pomočjo kotizacij in sponzorstev. Zanimivo je, da so konferenco ponovno najmočneje podprla podjetja, ki prihajajo iz najbolj razvitih regij Slovenije, med tem ko je zanimanje podjetnikov zanjo najmanjše prav s področja Maribora, čeprav so vse dosedanje konference potekale prav v tem mestu.

  Predsednik konference: prof. dr. Boris Tovornik

Urejanje in oblikovanje besedil zbornika:
Boris Tovornik, FERI Maribor
Nenad Muškinja, FERI Maribor

Urejanje in oblikovanje zbornika:
Milan Rotovnik, FERI Maribor


(C) www.aig.si Vse pravice pridržane, marec 2011