Avtomatizacija procesov in daljinsko vodenje
 

Trendi v avtomatizaciji
Andrej Brelih, Andrej Brečko, Simon Čretnik, Siemens d.o.o., Ljubljana


Integracija spletnih tehnologij v sodobnih sistemih daljinskega vodenja
Jani Dolinar, Igor Steiner, Borut Rifelj, INEA d.o.o., Ljubljana


Izboljšava proizvodnih procesov z modeliranjem in simulacijo - inženirski pristop
Simon Štampar, Saša Sokolić, Metronik d.o.o., Ljubljana
Igor Škrjanc, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Božidar Bratina, FERI, Univerza v Mariboru


Napredna programska orodja in metode za analizo delovanja in optimizacijo
procesov v industriji

Božidar Bratina, Boris Tovornik, FERI, Univerza v Mariboru
Saša Sokolić, Metronik, d. o. o., Ljubljana


VAN - sistem
Vladimir Hunjadi, Ormož


Modeliranje z nevronskimi mrežami za namene vodenja proizvodnje
Miha Glavan, Dejan Gradišar, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana


Primerjava izvedenega univariabilnega in simuliranega multivariabilnega vodenja avtoklava
Aleksander Preglej, Igor Steiner, INEA d.o.o., Ljubljana
Igor Škrjanc, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Algoritmi procesiranja in razpoznavanja slikovnih vzorcev ter njihova uporaba v industriji
Marko Kočevar, Bojan Kotnik, Zdravko Kačič, Amor Chowdhury, Margento d.o.o., Maribor


Tehnologije in koncepti naprednega vodenja temperature v metalurških pečeh
Božidar Bratina, Boris Tovornik, FERI, Univerza v Mariboru
Aleksandar Stojimirović, Razvojni centar WBC d. o. o., Beograd
Željko Đurović, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Beogradu


Ex sistemi za vizualizacijo in komunikacije
Velimir Sršan, Bartec Varnost d.o.o., Zagorje ob Savi


Projekt avtomatizacije vezilnega stroja
Ivan Vengust, PS Logatec d.o.o., Logatec