Naprave, meritve in testiranja
 

Sistem za JRKB opazovanje in alarmiranje
Anton Kropec, Damijan Pišek, Rudolf Pečovnik, Dinko Maučec, Darko Fošner, EM.TRONIC d.o.o., Maribor


Modul brezžičnih senzorskih omrežij SPaRCMosquito v.2
Marko Malajner, Karl Benkič, Peter Planinšič, Dušan Gleich, Žarko Čučej, FERI, Univerza v Mariboru


Avtomatizirano posodabljanje Margento terminalov na daljavo
Matej Kseneman, Franc Horvat, Amor Chowdhury, Margento R & D d.o.o., Maribor


Meritev hitrosti z inkrementalnim dajalnikom
Milan Čurkovič, Aleš Hace, Karel Jezernik, Marko Franc, FERI, Univerza v Mariboru


Simulator Kohlearnega Implantata
Nikolaj Semenič, Amor Chowdhury, Margento R&D, Maribor
Andrej Sarjaš, Rajko Svečko, FERI, Univerza v Mariboru


Avtomatično zajemanje in merjenje jakosti GPRS signala s pomočjo terminala mPOS T4500 in razvitega orodja GPRS Measure
Saša Klampfer, Franc Horvat, Margento R&D d.o.o., Maribor
Amor Chowdhury, FERI, Univerza v Mariboru


Simulacija inverterskega varilnega izvora in MIG/MAG postopka varjenja
Marjan Golob, FERI, Univerza v Mariboru


Uporovne mostične metode in njihova priključitev na DAQ NI-USB 6008
David Jug, Vojko Matko, FERI, Univerza v Mariboru


Zajemanje merilnih podatkov s pomočjo oddaljenega mikrokrmilnika
Janez Pogorelc, FERI, Univerza v Mariboru
Andrej Kociper, CPM, d.d. Maribor


IGBT Pretvornik za izvedbo reguliranega pogona visokotlačne črpalke
Jože Korelič, FERI, Univerza v Mariboru


Izvedba haptičnega regulacijskega algoritma za bilateralno teleoperiranje na FPGA
Marko Franc, ISOMAT d.o.o., Mežica
Milan Čurkovič, Aleš Hace, FERI, Univerza v Mariboru