MENU
Uvod
Društvo DAS
Organizatorji
Pokrovitelji
Sekcije
Vabljena predavanja
Industrijski forum
Avtomatizacija procesov in daljinsko vodenje
Avtomatizacija v energetiki
Robotika in mehatronski sistemi
Naprave, meritve in testiranja
Avtomatizacija v zgradbah, objektih in prometu
Študentska sekcija
Konference AIG
AIG.SI   AIG'11
AIG'09 AIG'07
AIG'05 AIG'03