Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu 2011

Spoštovani!   

   Pred štirinajstimi leti smo se na Občnem zboru Društva avtomatikov Slovenije odločili, da bomo slovenskemu strokovnemu telesu ponudili novo možnost strokovnega druženja. Nastala je Konferenca o avtomatizaciji v industriji in gospodarstvu, ki smo ji kasneje dodali kratico AIG in ki je v teh letih že postala prepoznaven znak slovenskih avtomatikov. Ker je konferenca bienalna, je letošnja osma po vrsti. Letos smo dogodek izpod Pohorja preselili v center Maribora v hotel City v upanju, da bo tudi ta sprememba popestrila razpoloženje udeležencev.

Izraz avtomatizacija si je v povezavi s proizvodnjo izmislil vodja inženiringa pri Ford Motor's Company leta 1946, in sicer za opis različnih naprav za avtomatski prenos in podajalnih mehanizmov, ki so bili vgrajeni v Fordovih proizvodnih tovarnah. Čeprav lahko avtomatizacijo uporabimo na različnih področjih, jo največkrat povezujemo s proizvodno industrijo. Lahko tudi rečemo, da o avtomatskem vodenju govorimo, kadar se procesi spremljanja obnašanja, odločanja in izvajanja ukrepov vršijo brez posredovanja človeka.

V zadnjih letih se je utrdil izraz vodenje procesov, vendar smo na področju avtomatike tudi takrat, ko govorimo o robotiki, mehatroniki, proizvodni informatiki, komunikacijah itd. Strokovno so v avtomatiko neposredno vključeni mnogi poklici od elektrotehnike, strojništva, elektronike, računalništva do informatike. Čeprav je komunikacijska tehnologija hrbtenica tega področja, pa lahko naprava deluje avtomatsko tudi brez električne energije..

Predavanja in predstavitve člankov ter diseminacije projektov na letošnji konferenci obravnavajo vsa našteta področja.

In kljub temu, da se govori o veliki gospodarski krizi, ki je mnoge panoge dejansko prizadela, področje, ki ga obravnavamo na AIG, relativno dobro premaguje težave. Predvsem zato, ker avtomatizacija zahteva visoko stopnjo znanja, sprotno posodabljanje znanja, inovativnost, pridnost in prizadevnost. Volja, znanje in inovativnost so pa elementi, ki omogočajo napredek.

Prav zaradi prisotnosti krize smo pristopili k organizaciji konference dokaj previdno, vendar nas je interes in volja sponzorjev in veliko število prijavljenih člankov prepričalo, da je v slovenskih avtomatikih veliko volje in znanja, zato nam je v veliko zadovoljstvo, da bomo z organizacijo tega dogodka tudi mi prispevali k disiminaciji slovenskega znanja. Zaradi velikega števila prijavljenih člankov smo morali letos prvič omejiti število prispevkov.

V dveh konferenčnih dnevih se bo zvrstilo 8 vabljenih predavanj vrhunskih domačih in tujih strokovnjakov in 37 predstavitev primerov dobre prakse iz slovenskih podjetij. Konferenco bo spremljala razstava vidnih slovenskih podjetij, ki so hkrati tudi sponzorji konference.

Prav tako bo organizirana študentska sekcija, kjer bodo študenti iz obeh slovenskih univerz, ki izobražujeta študente avtomatike in robotike, predstavili svoje raziskovalne rezultate. Najboljši članek bomo nagradili.

Tehnološka mreža – Tehnologija vodenja procesov TVP bo prvič letos podelila nagrade za najboljše diplomske naloge, ki so v preteklem šolskem letu nastale na slovenskih univerzah. TVP bo podelila tudi priznanja partnerjem in zaslužnim članom mreže.

Med poslušalci pričakujemo veliko študentov, ki jih prav gotovo zanima, kaj počnejo njihovi bodoči delodajalci in kje se bodo lahko po študiju zaposlili.

   Boris Tovornik
Predsednik konference


Nagrade tehnološke mreže
Tehnologija vodenja procesov

   Eden od ključnih razlogov za gospodarske težave, s katerimi se srečujemo v Sloveniji, je dejstvo, da se je v času tranzicije veliko premalo pozornosti posvečalo znanju in tehnološkemu razvoju. Čeprav sta to tista faktorja, ki sta ključna za zagotavljanje večje konkurenčnosti našega gospodarstva in s tem dolgoročnega preživetja naše družbe, veliko premalo vlagamo v promocijo ljudi, ki se na tem področju lahko pohvalijo z odličnimi dosežki.

Prav to je bil razlog, da smo se podjetja in inštitucije, združene v tehnološki mreži »Tehnologija vodenja procesov« odločili, da skušamo na svojem področju prispevati k preseganju tega stanja. Strinjali smo se tudi, da je najpomembnejše vzpodbujati kvalitetno delo in odličnost pri mladih, ki delajo prve korake pri svojem strokovnem oziroma raziskovalnem delu.

V tem smislu je tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov (TM TVP) letos prvič razpisala nagrade za najboljša diplomska/magistrska dela na univerzitetnem in najboljša diplomska dela na visoko strokovnem nivoju. Nagrade so namenjene spodbujanju raziskovalnega in strokovnega dela na širših področjih, ki so zanimiva za članice tehnološke mreže »Tehnologija vodenja procesov«. V razpisu smo predvideli, da bosta podeljeni dve nagradi, in sicer:

  • nagrada Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov za najboljše diplomsko/magistrsko delo ki ga je      kandidat uspešno zagovarjal v obdobju zadnjega leta od roka za vlogo predlogov in
  • nagrada Tehnološke mreže Tehnologije vodenja za najboljše visokošolsko strokovno diplomsko delo, ki ga je      kandidat uspešno zagovarjal v obdobju zadnjega leta od roka za vlogo predlogov.

Širša področja, s katerih naj bi bila tematika obravnavana v delih predlaganih za nagrado, so:
  • vodenje kompleksnih sistemov in procesov,
  • proizvodna informatika,
  • odkrivanje napak in preverjanje kakovosti,
  • podpora logističnim procesom v podjetjih,
  • tehnologije vodenja za večjo kakovost bivanja in manjše onesnaževanje okolja,
  • avtomatizacija strojev in naprav,
  • tehnologije in znanja za razvoj novih orodij in gradnikov za sisteme vodenja in
  • druga področja povezana s problematiko vodenja sistemov in procesov.

Nagradi bosta podeljeni na prireditvi, ki bo v okviru konference "Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu", 4. in 5. aprila 2013 v Mariboru. Vsak nagrajenec bo prejel listino in denarno nagrado, povzetek njegovega dela pa bo objavljen na domači strani TM TVP.

Stanko Strmčnik
predsednik Komisije za nagrade in priznanja
tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov

 

Urejanje in oblikovanje besedil zbornika:
Boris Tovornik, FERI Maribor
Nenad Muškinja, FERI Maribor

Urejanje in oblikovanje zbornika:
Milan Rotovnik, FERI Maribor


(C) www.aig.si Vse pravice pridržane, marec 2011