Organizatorji AIG'13
 

Pri organizaciji 8. konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu AIG'13
sodelujejo naslednja društva in organizacije:

- Društvo avtomatikov Slovenije
- Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
- Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
- Inštitut Jožef Stefan

Predsednik konference:
- Boris Tovornik, FERI Maribor

Organizacijski odbor:
- Nenad Muškinja, FERI Maribor
- Marjan Golob, FERI Maribor
- Božidar Bratina, FERI Maribor
- Milan Rotovnik, FERI Maribor
- Matej Rižnar, FERI Maribor
- Aleš Hace, FERI Maribor
- Peter Planinšič, FERI Maribor
- Janez Pogorelc, FERI Maribor
- Andrej Rotovnik, Miel Velenje
- Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana
- Sašo Blažič, FE Ljubljana
- Roman Kamnik, FE Ljubljana
- Maja Atanasijević - Kunc, FE Ljubljana

Oblikovanje in urejanje člankov, zbornika in spletne strani:
- Nenad Muškinja, FERI Maribor
- Milan Rotovnik, FERI Maribor

 


CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor

62-5(082)

KONFERENCA Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (8 ; 2013 ; Maribor)
Zbornik osme konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 4. in 5. april 2013,
Maribor [Elektronski vir] / [organizatorji Društvo avtomatikov Slovenije ... [et al.] ; uredili Nenad
Muškinja, Boris Tovornik, Milan Rotovnik]. - Maribor : Društvo avtomatikov Slovenije, 2013

ISBN 978-961-248-381-4
1. Muškinja, Nenad 2. Društvo avtomatikov Slovenije (Maribor)
COBISS.SI-ID 73778945