Vodenje procesov
 

Tehnologije spletnega, daljinskega in distribuiranega vodenja
Marjan Golob, FERI, Univerza v Mariboru
Bojan Likar
, Kolektor Sinabit d.o.o., Radomlje
Igor Steiner
, Inea d.o.o., Ljubljana
Leon Kralj
, Goap d.o.o. Nova Gorica, Solkan
Aleš Brezovar
, Metronik d.o.o., Ljubljana


Vloga mobilnih in spletnih tehnologij v sodobnih sistemih avtomatizacije
Aljaž Stare, Saša Sokolić, Metronik d.o.o., Ljubljana


Primerjava realnega PI in PFC vodenja avtoklava
Aleksander Preglej, Igor Steiner, INEA d.o.o., Ljubljana
Damir Vrančič
, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
Igor Škrjanc
, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Samo-nastavljivo vodenje z DMC-jem in proporcionalnim regulatorjem
Matija Arh, Igor Škrjanc, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Aplikativna izvedba poenostavljenega eksplicitnega prediktivnega regulatorja na pilotni napravi
Samo Gerkšič, Boštjan Pregelj, Stanko Strmčnik, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
Aleš Šink, Tadej Jerovšek, Aleksander Preglej, Igor Steiner
, INEA d.o.o., Ljubljana


Optimizacija stroškov izvedbe sistemov vodenja šaržnih procesov z orodjem za delno avtomatsko generiranje programske kode
Roland Jurcan, Peter Kavčič, Metronik d.o.o., Ljubljana
Giovanni Godena
, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana


Razvoj metode za določanje zaporedja operacij za neznane artikle
Vito Logar, Gašper Mušič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Primož Rojec, INEA d.o.o., Ljubljana


Metrike za merjenje učinkovitosti proizvodnje
Dejan Gradišar, Miha Glavan, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
Gašper Mušič
, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Podatkovni model za celostno vodenje proizvodnje
Miha Glavan, Dejan Gradišar, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
Gašper Mušič
, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani