AIG'13
Uvod
Organizatorji
Pokrovitelji
Sekcije
Vabljena predavanja
Industrijski forum
Avtomatizacija in vzdrževanje
Pogoni in pretvorniki
Vodenje procesov
Naprave in testiranja
Študentska sekcija
Konference AIG
          AIG'13
AIG.SI   AIG'11
AIG'09 AIG'07
AIG'05 AIG'03