AIG - Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu

Dosežki študentov na tekmovanju študentskih prispevkov in podelitev nagrad tehnološke mreže Tehnologije vodenja procesov

V okviru konference AIG'23 je potekalo tekmovanje študentskih prispevkov:

Člani komisije študentskih predstavitev so:
vodji: izr.prof.dr. Peter Planinšič, UM FERI in izr.prof.dr. Gregor Klančar, UL FE
člana komisije: doc.dr. Timi Karner, UM FS in   red.prof.dr. Sašo Blažič, UL FE

Zbornik študentskih priskevkov

 V okviru konference so bila podeljena priznanja in nagrade tehnološke mreže Tehnologije vodenja procesov (TVP) za najboljše diplomsko in magistrsko delo:


Nagrado za najboljše diplomsko delo je prejela Nejra Ajanović za delo z naslovom Primerjava ročnega in avtomatskega spremljanja podatkov proizvodnega procesa na primeru proizvodne linije alternatorjev, ki ga je opravila na Poslovno-tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici pod mentorstvom prof. dr. Juša Kocijana.

Nagrado za najboljše magistrsko delo je prejel Jakob Baumgartner za delo z naslovom Vodenje redundantnega neholonomičnega mobilnega manipulatorja, ki ga je opravil na Univerzi v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko pod mentorstvom izr. prof. dr. Gregorja Klančarja in somentorstvom doc. dr. Tadeja Petriča.

 Video: https://youtu.be/dnJZggcbWMY