AIG'23

CIP


Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 148319747
ISBN 978-961-93818-9-2 (HTML)

Zbornik prispevkov

AIG'23 - trinajsta konferenca Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu

Urednika: dr. Nenad Muškinja, Milan Rotovnik, dr. Božidar Bratina
Recenzenti: dr. Nenad Muškinja, Milan Rotovnik, dr. Božidar Bratina
Soavtorji: po programu konference

Oblika izdaje: elektronska izdaja, 13. leto
Format: zbornik je narejen kot spletna stran v HTML jeziku
Dostop: zbornik je dosegljiv na spletnem naslovu: https://aig.si/23/zbornik/ 
Grafično oblikovanje: Milan Rotovnik

Izdal: Društvo avtomatikov Slovenije
Zbirka: Zborniki prispevkov konference AIG

Publikacija je brezplačna.

Ljubljana, 13. april 2023


Ko smo se pred več kot dvajsetimi leti prvič sestali na konferenci, ki jo je zasnovalo Društvo avtomatikov Slovenije, se je govorilo o optimalnih nastavitvah regulatorjev vseh vrst. Danes je ta tema še vedno aktualna, vendar investitorje bolj zanima enostavnost in udobje rokovanja z napravo ali sistemom, ki pa mora zadostiti vsem ostalim kriterijem, ki jih omogoča avtomatizacija.
Osrednja tema na konferenci AIG'23 bodo tovarne prihodnosti in zeleni prehod v družbo 5.0. Je logično nadaljevanje tematike iz konference AIG'21, ko smo govorili o možnosti uporabe umetne inteligence v industriji. Pametne tovarne, podprte z umetno inteligenco, so vse bližje realizaciji in to zahteva nova znanja in temu primerno izobražene inženirje.
Stanje na področju tovarn prihodnosti in zelenega prehoda bomo skušali pojasniti v okviru štirih uvodnih predavanj ter okrogle mize, ki bodo potekali prvi dan konference. Temam kot so: digitalna transformacija proizvodnje, prilagoditve trga električne energije, vseživljenjsko učenje ter primer aktivnega sodelovanja med industrijo ter inštitutom, bodo sledila predavanja v Industrijskem forumu, ki se prav tako nanašajo na tovarno prihodnosti. Po zaključku okrogle mize bo sledila slavnostna podelitev nagrad za najboljša diplomska dela v letu 2022. Podeljuje jih Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov.
Kljub temu, da je konferenca namenjena izmenjavi izkušenj in predstavitvi aplikativnih rešitev ter druženju uporabnikov, izvajalcev in raziskovalcev, smo pomislili tudi na študente in tudi tiste, ki se pripravljajo, da prevzamejo breme in skrb za stroko. V ta namen smo organizirali študentsko sekcijo, na kateri se bodo študentje elektrotehnike FE Ljubljana in FERI Maribor predstavili s študentskimi članki. Prav tako bodo študenti na borzi kadrov izvedeli kakšne so njihove zaposlitvene možnosti in katera znanja potencialni delodajalci od njih pričakujejo. Na konferenčni večerji bomo razglasili zmagovalca študentskega tekmovanja. Najboljšim trem bomo podelili nagrade.
Zelo delovno bo tudi drugi dan konference. V dveh zaporednih sekcijah bomo sledili predstavitvam člankov iz raziskovalnih institucij in iz gospodarstva.
Pred konferenčno dvorano bo oba konferenčna dneva razstava slovenskih podjetij, ki so hkrati tudi naši zvesti sponzorji, brez katerih konference ne bi bilo.

Hvala vsem, ki so pripomogli k realizaciji konference AIG'23.

Nenad Muškinja, predsednik konference