Organizatorji

Pri organizaciji 13. konference Avtomatizacija v industriji in
gospodarstvu sodelujejo naslednja društva in organizacije:

Društvo avtomatikov Slovenije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Inštitut Jožef Stefan
Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja

Predsednik konference:
 
Nenad Muškinja, FERI Maribor

Častni predsednik konference: 
Boris Tovornik, Društvo avtomatikov Slovenije

Organizacijski odbor
Marjan Golob, FERI Maribor
Božidar Bratina, FERI Maribor
Milan Rotovnik, FERI Maribor
Aleš Hace, FERI Maribor
Peter Planinšič, Društvo avtomatikov Slovenije
Timi Karner, FS Maribor
Vladimir Jovan, IJS Ljubljana
Giovanni Godena, IJS Ljubljana
Andrej Rotovnik, MIEL d.o.o., Velenje
Saša Sokolić, Metronik d.o.o., Ljubljana
Zoran Marinšek, KC STV
Sašo Blažič, FE Ljubljana
Gorazd Karer, FE Ljubljana
Roman Kamnik, FE Ljubljana
Gregor Klančar, FE Ljubljana

Oblikovanje in urejanje zbornika
Nenad Muškinja, FERI Maribor
Milan Rotovnik, FERI Maribor
Božidar Bratina, FERI Maribor