Avtomatizacija v energetiki
 

Nadzorni in informacijski sistem vodenja Petrol energetika PE Hrastnik
Samo Kreže, Denis Potrbin, Rudis d. d., Trbovlje


Sistem za pametno krmiljenje industrijskih bremen in razpršene proizvodnje
električne energije

Gregor Kandare, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana
Mitja Bizjak, INEA d.o.o., Ljubljana


Nadzor in vodenje večjih fotovoltaičnih elektrarn
Anton Verdenik, TALUM Servis in inženiring d.o.o., Kidričevo


Vplivi prenapetosti v industrijskem okolju in zaščita pred njimi
Aleš Golob, Iskra Zaščite d.o.o., Ljubljana


Vodenje hibridnega agregata z gorivnimi celicami
Boštjan Pregelj, Darko Vrečko, Vladimir Jovan, Institut "Jožef Stefan"
Center odličnosti nizkoogljične tehnologije, Ljubljana


Kombiniran hranilnik energije za električna vozila
Marijan Španer, FERI, Univerza v Mariboru


Analiza in primerjava izgub dvosmernega DC-DC pretvornika v osnovni in
porazdeljeni strukturi

Alenka Hren, FERI, Univerza v Mariboru