Vabljena predavanja
 

Tehnološko prestrukturiranje slovenskega gospodarstva po osamosvojitvi ter realne možnosti in politike za hitrejši tehnološki preboj
Jože P. Damjan, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta


Obvladovanje tehnoloških procesov kot odgovor na izzive konkurenčnosti
Matej Oset, tehnični direktor družbe, Pivovarna Laško d.d.


The Changing Role of the Operator, Engaging and Supporting the Operator of Today Into the Future with Advanced Software Capabilities
Ron Yosefi, Region Manager, GE Intelligent Platforms


Pomen avtomatizacije v sodobnem železniškem prometu
Aleš Napast, vodja divizije Mobilnost, Siemens d.o.o., Ljubljana


Tehnološki razvoj in inovativni poslovni modeli mreženja
Zoran Marinšek, vodja Tehnološke mreže TVP, Ljubljana


Building intelligent distributed control systems using Graphical System Design software and FPGA based I/IO
Thorsten Mayer, vodja trženja za vzhodno Evropo, National Instruments


Izkušnje pri uvajanju avtomatizacije v procesni industriji
Vladimir Vrečko, koordinator področja, Cinkarna Celje d.d.