AIG

Organizatorji

Pri organizaciji 11. konference Avtomatizacija v industriji in
gospodarstvu sodelujejo naslednja društva in organizacije:
Društvo avtomatikov Slovenije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Inštitut Jožef Stefan
Grozd Sistemi in tehnologije vodenja

Predsednik konference:
 
Boris Tovornik, FERI Maribor

Organizatorji:
Nenad Muškinja, FERI Maribor
Marjan Golob, FERI Maribor
Božidar Bratina, FERI Maribor
Milan Rotovnik, FERI Maribor
Aleš Hace, FERI Maribor
Peter Planinšič, FERI Maribor
Janez Pogorelc, FERI Maribor
Vladimir Jovan, IJS Ljubljana
Giovanni Godena, IJS Ljubljana
Andrej Rotovnik, MIEL d.o.o., Velenje
Saša Sokolić, Metronik d.o.o., Ljubljana
Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana
Sašo Blažič, FE Ljubljana
Drago Matko, FE Ljubljana
Roman Kamnik, FE Ljubljana
Maja Atanasijević - Kunc, FE Ljubljana
Rihard Karba, FE Ljubljana

Oblikovanje in urejanje zbornika:
Milan Rotovnik, FERI Maribor
Nenad Muškinja, FERI Maribor