Študentski članki
 

Izdelava operaterskega vmesnika sistema za krmiljenje talnih transporterjev
Urban Perme; mentor: izr. prof. dr. Gašper Mušič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Bilateralno teleoperiran kolesni mobilni robot
Rok Pučko; mentor: izr. prof. dr. Aleš Hace, FERI, Univerza v Mariboru


Izdelava in vodenje avtonomnega vozila na gosenicah
Aleš Obal; mentor: izr. prof. dr. Rajko Svečko, FERI, Univerza v Mariboru


Vodenje robota z Android OS
Uroš Sadek, Bojan Kseneman; mentorja: izr. prof. dr. Aleš Hace, doc. dr. Boris Curk, FERI, Univerza v Mariboru


Vodenje laboratorijske naprave z regulatorjem stanj na osnovi opazovalnika
Beti Fajdiga, Katja Pretnar; mentorja: izr.prof.dr. S. Blažič in izr.prof.dr. G. Klančar, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Modeliranje pilotne naprave za analizo vodenja tekočih trakov
Aleš Šink; mentor: prof. dr. Aleš Belič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Naprava za zajemanje in obdelavo podatkov natezne trdnosti z uporabo mikrokrmilnika
Alen Skupek; mentor: mag. Janez Pogorelc, FERI, Univerza v Mariboru


Modeliranje zahtevnih mehatronskih sistemov
Timi Karner; mentorja: doc. dr. Tomaž Vuherer, izr. prof. dr. Karl Gotlih, FERI, Univerza v Mariboru


Matematično modeliranje žerjava
Miha Šušterič, Primož Vintar, Rok Vintar; mentor: prof. dr. Aleš Belič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani


Modeliranje in simulacija helikopterskega žerjava
Marko Hančič; mentor: prof. dr. Aleš Belič, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani