AIG

Organizacijski odbor

Pri organizaciji 10. konference Avtomatizacija v industriji in
gospodarstvu sodelujejo naslednja društva in organizacije:
Društvo avtomatikov Slovenije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru
Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani
Inštitut Jožef Stefan

Predsednik konference:
 
Boris Tovornik, FERI Maribor

Organizacijski odbor:
Nenad Muškinja, FERI Maribor
Marjan Golob, FERI Maribor
Božidar Bratina, FERI Maribor
Milan Rotovnik, FERI Maribor
Aleš Hace, FERI Maribor
Peter Planinšič, FERI Maribor
Janez Pogorelc, FERI Maribor
Vladimir Jovan, IJS Ljubljana
Andrej Rotovnik, MIEL d.o.o., Velenje
Stanko Strmčnik, IJS Ljubljana
Sašo Blažič, FE Ljubljana
Drago Matko, FE Ljubljana
Roman Kamnik, FE Ljubljana
Maja Atanasijević - Kunc, FE Ljubljana
Rihard Karba, FE Ljubljana

Oblikovanje in urejanje zbornika:
Nenad Milan Rotovnik, FERI Maribor
Muškinja, FERI Maribor