AIG'17

Vabljena predavanja

Industrijski forum

Sistemi in naprave

Nadzor in vodenje procesov

Študentska sekcija  

 


CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Univerzitetna knjižnica Maribor
62-5(082)(0.034.2)

KONFERENCA Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (10 ; 2017 ; Maribor) 
        Zbornik desete konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu, 6. in 7. april 2017, Maribor, Slovenija [Elektronski vir] / organizatorji Društvo avtomatikov Slovenije ... [et al.] ; uredila Nenad Muškinja, Milan Rotovnik. - Maribor : Društvo avtomatikov Slovenije, 2017

Način dostopa (URL): www.aig.si/17  

ISBN 978-961-93818-4-7  
1. Muškinja, Nenad 2. Društvo avtomatikov Slovenije (Maribor) 
COBISS.SI-ID 91342849

 

Pokrovitelji AIG'17

 Miel Metronik  Bosio 
 Kolektor Tvp   Siemens  Inea
 Lapp  Strips Beckhoff   
Talum GZS   Emsiso  Yaskawa
irt3000 Avtomatika   Ventil  AXe