AIG

Uvodna razmišljanja

BorisTovornik
Poudarek letošnje konference so pogovori in predavanja na temo četrta industrijska revolucija. Poznamo jo pod imenom: Industrija 4.0.
Letošnja konferenca je že deseta po vrsti odkar smo leta 1999 pričeli z organiziranjem tega dogodka. Od takrat do danes se je na področju avtomatizacije zelo veliko spremenilo.
Na prvi konferenci, ki je bila v prostorih Tehniških fakultet v Mariboru, smo veliko govorili o vedno večji uporabi interneta, ki se je hitro širil in kazal prve znake množične uporabe. Avtomatizacija sistemov vodenja je bila omejena na posamezne objekte. Podjetja so iskala strokovnjake z znanjem programiranja PLK-jev in pisanja vmesnikov. Velik poudarek je bil na študiju in uvajanju industrijskih komunikacijskih sistemov na različnih nivojih vodenja. Kasneje je doživela velik razmah uporaba SCADA sistemov, ki so postali standardna oprema tudi v manjših procesih vodenja. Naslednji korak je bil prehod na proizvodno informatiko in MES sisteme.
Po letu 2005 so zaživele tehnološke mreže, tehnološke platforme, centri odličnosti in financiranje iz strukturnih skladov EU. Mini reforma visokošolskega študija je v letu 2007 prinesla bolonjska reforma, ki je kmalu za tem doživela realizacijo.
V vseh letih, ko spremljamo dogajanja v slovenskih podjetjih, ugotavljamo, da so dogodki, kot je: konferenca AIG, razmah števila strokovnih revij in ostalo, dosegli, da so strokovnjaki v podjetjih vedno bolj aktivni v objavljanju svojih rezultatov.
Zadnjih 15 let se je vidno izboljšala izobrazbena struktura strokovnjakov v malih in srednjih podjetjih. Veliko podjetij zaposluje magistre in doktorje znanosti in se hkrati aktivno vključujejo v razvojno-raziskovalno delo. Ves ta napredek je pripeljal do tega, da se bomo letos pogovarjali o pametnih digitalnih tovarnah prihodnosti. Pomembno vlogo igrajo sodobni gradniki tehnologije vodenja procesov, komunikacijski sistemi vključno z internetnimi tehnologijami. O tem bo govora na okrogli mizi, ki je osrednji dogodek konference.
Na okrogli mizi GOSTOP bo predstavljen koncept razvoja in izgradnje pametnih tovarn v Sloveniji, kar nekatera industrijska podjetja že skušajo uvajati v svojo proizvodnjo.
Pri tem projektu sodelujejo raziskovalne skupine iz trinajstih podjetij in šestih raziskovalnih organizacij, ki bodo na okrogli mizi predstavili svoje rezultate dosedanjega dela ter vizijo bodočih pametnih tovarn v Sloveniji. Želja je, da bi gradili tovarne na ključ za globalni trg.
Po končani okrogli mizi bodo predstavniki tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov podelili nagrade študentom elektrotehnike za najboljša diplomska dela v preteklem šolskem letu. Svoje delo bodo avtorji člankov predstavili v treh različnih sekcijah.
Kljub temu, da je konferenca namenjena izmenjavi izkušenj in predstavitvi aplikativnih rešitev ter druženju uporabnikov, izvajalcev in raziskovalcev, smo pomislili tudi na študente in tudi tiste, ki se pripravljajo, da prevzamejo breme in skrb za stroko. V ta namen smo organizirali študentsko sekcijo, na kateri se bodo študentje elektrotehnike predstavili s študentskimi članki. Prav tako bodo študenti na borzi kadrov izvedeli kakšne, so njihove zaposlitvene možnosti in katera znanja potencialni delodajalci od njih pričakujejo.
Oba konferenčna dneva bo pred konferenčno dvorano razstava podjetij, ki so konferenco sponzorirali.
Hvala vsem, ki so pripomogli k realizaciji konference AIG'17.

Boris Tovornik, predsednik konference